ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา) ถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

7 กันยายน 2566

วันนี้ (7 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 แด่พระธรรมวชิราภรณ์ ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2 (KEN_4221.jpg)

ภาพที่ 3 (KEN_4217.jpg)

ภาพที่ 4 (KEN_4209.jpg)

ภาพที่ 5 (KEN_4201.jpg)

ภาพที่ 6 (KEN_4194.jpg)

ภาพที่ 7 (KEN_4194.jpg)

ภาพที่ 8 (KEN_4189.jpg)

ภาพที่ 9 (KEN_4172.jpg)

โปรดเลือก