ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) โครงการ ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ 12/24 เควี 516/240 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ติดตั้งประจำอาคาร 20

26 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก