นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรม "การรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า Aikido" สำหรับบุตรหลานบุคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

26 เมษายน 2566

วันนี้ (26 เมษายน 2566) เวลา 08.30 น. ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 44 นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรม "การรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า Aikido" สำหรับบุตรหลานบุคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โดยมี พันตรี ภาคภูมิ ทองอร่าม วิทยากร
และทีมผู้ฝึกสอนจากกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้ให้ความรู้และสอนภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์จริง

กิจกรรมดังกล่าวคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ ในคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุตรหลานบุคลากร สลน.
ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
และเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ เตรียม
ความพร้อมและรู้วิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันภัยอันตรายรอบตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ในการเรียนรู้จากกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการป้องกันตัวเองได้แล้ว ยังสามารถช่วยปกป้องและช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นกัน

ทั้งนี้ การฝึกอบรม ฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ณ โถงกลางปีกซ้าย ชั้น 1 อาคาร 44 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ภาพที่ 2 (KEN_7190.jpg)

ภาพที่ 3 (KEN_7322.jpg)

ภาพที่ 4 (KEN_7257.jpg)

ภาพที่ 5 (KEN_7258.jpg)

ภาพที่ 6 (KEN_7266.jpg)

ภาพที่ 7 (KEN_7276.jpg)

ภาพที่ 8 (KEN_7288.jpg)

โปรดเลือก