เลขาธิการนายกรัฐมนตรี วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2563

23 ตุลาคม 2563

วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต

โปรดเลือก