ไทย – ญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และรักษาฐานห่วงโซ่อุปทานการผลิต

16 กันยายน 2563

วันนี้ (วันพุธที่ 16 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายนาชิดะ คาซูยะ (H.E. Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

รัฐมนตรีประจำสำำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้พบเอกอัครราชทูตฯ ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันในทุกระดับ ไทยพร้อมร่วมมือและสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูต เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างรอบด้านและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความยินดีไปยังนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายสึกะ โยชิฮิเดะ เชื่อมั่นว่า ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีสึกะ จะนำพาให้ญี่ปุ่นมีความแข็งแกร่งในทุกด้าน และหวังว่าญี่ปุ่นจะสานต่อนโยบาย และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกมิติ โอกาสนี้ยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับความช่วยเหลือและความร่วมมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น หน้ากาก N-95 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ และดูแลคนไทยในญี่ปุ่น ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่คนไทยที่เดินทางกลับประเทศเป็นอย่างดี

ด้านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ กล่าวขอบคุณที่ให้เข้าพบในวันนี้ รู้สึกยินดีที่ได้มาประจำการที่ประเทศไทย พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินบทบาทอย่างแข็งขัน เพื่อกระชับสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน

ทั้งสองฝ่ายเห็นยังได้ร่วมกันหารือถึงมาตรการผ่อนปรนการเข้าเมืองระหว่างกัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และรักษาฐานห่วงโซ่อุปทานการผลิต ซึ่งไทยและญี่ปุ่นได้เห็นชอบในข้อเสนอมาตรการการจัดทำความร่วมมือช่องทางพิเศษ (Fast Track Procedure) ของแต่ละฝ่าย ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงข้อห่วงกังวลของฝ่ายญี่ปุ่น ทั้งนี้ ไทยขอบคุณที่ญี่ปุ่นเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ โดยเป็นประเทศผู้ลงทุนและเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆ ของไทย ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่า แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่รัฐบาลไทยยังคงยืนยันมุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น

โปรดเลือก