เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากคณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

5 มกราคม 2565

วันนี้ (5 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พร้อมรับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากคณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
โดยมีนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นผู้แทนมอบ ประกอบด้วย สมุด ดินสอ และไม้บรรทัด อย่างละ 60,000 ชิ้น รวมเป็นจำนวน 180,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อไป

โปรดเลือก