คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

6 กันยายน 2562

วันนี้(6 ก.ย. 62) เวลา 13.00 น. คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียสตรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ระบบประชาธิปไตยของไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก