จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ ณ ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

25 ตุลาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด