จัดซื้อผ้าระบายและวัสดุผูกผ้าระบายเพื่อใช้งานระบายผ้าสีดำ - สีขาว บริเวณรั้วรอบทำเนียบรัฐบาลและหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

15 สิงหาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด