เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบหมาย นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

11 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจาก นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 (ม.ป.ช. , ม.ว.ม. , ป.ช.) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี สำหรับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ทรงพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน

โปรดเลือก