คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

5 มีนาคม 2563

วันนี้ (5 มีนาคม 2563) เวลา 09.30 น. คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก