นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค จากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

5 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ประกอบด้วย
1. น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Envirolyte ซึ่งเป็นน้ำอิเล็คโตรไลท์ ที่ใช้กรดไฮโปคลอรัส ปราศจากสารเคมีอันตราย จำนวน 2,000 ลิตร
2. เครื่องพ่นไอหมอก จำนวน 5 เครื่อง จากบริษัท โตโย เท็นชิ จำกัด ซึ่งได้มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ไว้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไว้ใช้ประโยชน์ตามนโยบายการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ต่อไป

โปรดเลือก