สลน. ตั้งอยู่ที่ไหนของทำเนียบคะ

28 มิถุนายน 2560

อยู่บริเวณทำเนียบรัฐบาล ฝั่งประตู 5 (ตรงข้ามกับด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ) ถนนราชดำเนินนอก ครับ
กดที่นี่ เพื่อเปิดแผนที่แสดงตำแหน่ง

TEST

โปรดเลือก