เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องสักการะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

1 สิงหาคม 2565

วันนี้ (1 สิงหาคม 2565) เวลา 13.00 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ณ อาคารสัมฤทธิ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

โปรดเลือก