เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด จากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

30 ธันวาคม 2563

วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางณัฐฏ์จารีย์ อนันตศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 100 ชุด จากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สำหรับให้เจ้าหน้าที่สวมใส่ปกปิดร่างกาย เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค ช่วยป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารต่าง ๆ ภายในทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก