เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

22 พฤศจิกายน 2565

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

โปรดเลือก