เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2564

23 ตุลาคม 2564

วันนี้ (23 ตุลาคม 2564) เวลา 08.45 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธี โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต

โปรดเลือก