รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ) รับมอบหน้ากากอนามัย 1000 ชิ้น จากบริษัท รอซโซ่ จำกัด

13 มีนาคม 2563

วันนี้ (13 มีนาคม 2563) เวลา 15.10 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานรับมอบหน้ากากผ้าแบบคอตตอน (Cotton) จำนวน 1000 ชิ้น จากคุณสุจิตรา ขวัญใจ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล พร้อมคณะจากบริษัท รอซโซ่ จำกัด เพื่อมอบไว้สำหรับแจกจ่ายให้บุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการป้องกันเบื้องต้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

โปรดเลือก