รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ให้เกียรติต้อนรับคณะเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

9 ธันวาคม 2565

วันนี้ (9 ธันวาคม 2565) เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการชุมชน และประธานอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล จากนั้น ทีมวิทยากรนำคณะฯ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญพร้อมบรรยายให้ความรู้

โปรดเลือก