นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

13 มกราคม 2563

วันนี้ (11 ม.ค. 2563) เวลา 10.40 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน

โดยก่อนพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้แวะชม บอร์ด ส.ค.ส. จากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ได้เขียนอวยพรถึงนายกฯ ต่อจากนั้นนายกฯ ได้พบปะกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ และเด็กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความซื่อสัตย์ หรือเด็กกตัญญู และเด็กพิเศษหรือด้อยโอกาส จำนวนทั้งสิ้น 20 คน พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนั่งเก้าอี้ทำงานนายกรัฐมนตรี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายกรัฐมนตรี ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปทำพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ด้วยการเทน้ำใส่ในรางไม้ไผ่ แล้วนายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับเด็กและเยาวชน พร้อมกล่าวให้โอวาท กับเด็กและเยาวชน สรุปสาระสำคัญว่า เด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า จะต้องเป็นคนที่มีสติปัญญา มีสมาธิ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 ที่นายกรัฐมนตรีมอบไว้คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” นั้น ตั้งใจให้ถึงผู้ใหญ่ด้วย ทุกอย่างจะเรียบร้อย ความรักความสามัคคีเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้โลกปลอดภัย เมื่อเราเข้มแข็ง ประเทศชาติก็เข้มแข็ง เด็กและเยาวชนก็เข้มแข็ง ทุกคนเข้มแข็งหมด ความมั่นคงก็อยู่ก็ตามมาทั้งสิ้น เรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญ ความขัดแย้งจะต้องไปพูดคุยไปหาทางออก ไม่ใช่ไปหาทางออกในวิธีอื่นที่ไม่เหมาะสม เพราะจะสร้างผลกระทบกับสิ่งอื่น ๆ ซึ่งวันนี้ประเทศไทยกำลังมีปัญหาอยู่พอสมควร เราจะต้องลดปัญหาลงให้มากที่สุด รัฐบาลจะพยายามจะทำอย่างเต็มที่

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมกับทักทายและพูดคุยกับเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมงานวันเด็กตลอดบริเวณการจัดกิจกรรมที่ตึกสันติไมตรี

โปรดเลือก