เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

13 ตุลาคม 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024590.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024589.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024588.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024587.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024586.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024585.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024584.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024583.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024581.JPG

วันนี้ (13 ตุลาคม 2566) เวลา 07.30 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เป็นประธานในพิธีฯ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมพิธีตักบาตร สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระสงฆ์ จำนวน 189 รูป

ภาพที่ 2 (KEN_4481.jpg)

ภาพที่ 3 (KEN_4475.jpg)

ภาพที่ 4 (KEN_4448.jpg)

ภาพที่ 5 (KEN_4442.jpg)

ภาพที่ 6 (KEN_4389.jpg)

ภาพที่ 7 (KEN_4335.jpg)

ภาพที่ 8 (KEN_4212.jpg)

ภาพที่ 9 (KEN_4222.jpg)

โปรดเลือก