ประกาศสำนักเลขาธิาการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 4 รายการ

3 กรกฎาคม 2562

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก