เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2566 ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร

22 พฤศจิกายน 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0025/00025417.JPG

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.00 น. ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2566 ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประกาศยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2566 ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร เป็นจำนวนยอดเงินรวม 12,000,000 บาท

โปรดเลือก