นายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

22 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (22 พ.ย. 2564) เวลา 14.00 น. นายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ภายใต้การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน ซึ่งจะครบรอบ 10 ปี ในปี 2565

โปรดเลือก