นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รับมอบนวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 โดยละอองนาโน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

21 มกราคม 2564

วันนี้ (21 มกราคม 2564) เวลา 14.30 น. นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และนางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รับมอบนวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 โดยละอองนาโน (Aerosol Disinfectant Nanospray) ซึ่งเป็น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นปี 2564 ผลงานเด่นตอบรับวิถีใหม่ (new normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติ Covid-19 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 เครื่อง เพื่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใช้ประโยชน์ในการดูแล และป้องกัน สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์โควิด-19 ภายในอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก