เลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

2 มกราคม 2563

วันนี้ (2 มกราคม 2563) เวลา 07.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัตย์ โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยา คณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป ณ บริเวณสนามหญ้า ข้างตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

โปรดเลือก