ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.ค่าเช่าเต๊นท์พร้อมเครื่องปรับอากาศรวมตกแต่งภายใน 2.ค่าประประดับตกแต่งไฟฟ้ารวมหม้อแปลงชั่วคราว 3.งานตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณทำเนียบรัฐบาล

11 มิถุนายน 2562

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก