เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

11 เมษายน 2565วันนี้ (11 เมษายน 2565) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง 1) ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสงกรานต์ ของ สลน. ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านกฎหมาย และนายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ สลน. ร่วมในพิธี

เมื่อพระภิกษุสงฆ์ เดินทางมาถึง ประธานในพิธีได้จุดธูป เทียน และกราบ พระรัตนตรัย โดยเจ้าหน้าที่นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล 5 จากนั้นพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และประธานในพิธีจุดเทียนที่บาตรน้ำมนต์ขณะพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ลำดับถัดไปพระสงฆ์กล่าวแสดงสัมโมทนียธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ จากนั้นประธานในพิธีและผู้บริหาร สลน. ถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ กรวดน้ำแผ่เมตตา และกราบลาพระรัตนตรัย ลำดับถัดไปพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประพรมน้ำมนต์แด่ผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

โปรดเลือก