ไทยและนิวซีแลนด์พร้อมกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมในทุกด้าน

11 กันยายน 2562

วันนี้ (11 กันยายน 2562) เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองรองนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเดเมียน โอ คอนเนอร์ (Honourable Damien O’Connor) รัฐมนตรีด้านการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร และชุมชนชนบท และรัฐมนตรีช่วยว่าการด้านการส่งเสริมการค้าและการส่งออกนิวซีแลนด์ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีด้านการเกษตรฯ ในการเยือนไทยครั้งนี้ และยินดีที่ไทยกับนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน และมีความร่วมมือระหว่างกันในหลายสาขา โดยรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลนิวซีแลนด์อย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณนิวซีแลนด์ที่ร่วมมือกับไทยเพื่อผลักดันการหารือ RCEP และมุ่งสู่การหาข้อสรุป เพื่อให้การเจรจาคืบหน้าตามที่มุ่งหวังไว้

รัฐมนตรีด้านการเกษตรฯ ขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนรัฐบาลนิวซีแลนด์มาโดยตลอด พร้อมย้ำถึงความมุ่งหวังของนิวซีแลนด์ที่พร้อมพัฒนาความร่วมมือกับไทยในทุกมิติอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการเกษตร การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวน และพร้อมสนับสนุนให้นิวซีแลนด์มาศึกษาโอกาสการค้าการลงทุนใน EEC ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่รัฐบาลผลักดันเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

โปรดเลือก