ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์จอรับภาพสำหรับห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 10 ชุด และขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

1 สิงหาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด