เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล

1 พฤษภาคม 2563

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก