จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 14 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ตุลาคม 2560)

30 ตุลาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด