รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) นำผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าพบ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

29 กันยายน 2565

วันนี้ (29 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นำผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 15 ราย เข้าพบ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุทุกคน พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยดีตลอดมา

โปรดเลือก