เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายดิสทัต โหตระกิตย์) รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16 เมษายน 2563

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง จากนายสุพันธุ์​ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ตรวจคัดกรองบุคลากรเข้า-ออก สถานที่เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

โปรดเลือก