เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายประทีป กีรติเรขา) เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ต.ม. , จ.ช. ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

29 เมษายน 2565

วันนี้ (28 เมษายน 2565) เวลา 10.30 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.), จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมี นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธี

โปรดเลือก