คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

29 มกราคม 2563

วันนี้(29 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับระบบบริหารราชการในทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก