รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายประทีป กีรติเรขา) เป็นผู้แทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2565

28 กันยายน 2565

วันนี้ (28 กันยายน 2565) เวลา 08.00 น. นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ภาพที่ 2

โปรดเลือก