ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 โครงการ

19 กรกฎาคม 2562

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก