ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 สิงหาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด