คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับคณะครู และเยาวชนจากโครงการเยาวชนคืนถิ่นไทย ศูนย์การศึกษาไทยรัฐวิคตอเรีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

9 กันยายน 2562

วันนี้(9 ก.ย. 62) เวลา 10.00 น. คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับคณะครู และเยาวชนจากโครงการเยาวชนคืนถิ่นไทย ศูนย์การศึกษาไทยรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก