รัฐบาล จัดตั้งคณะทำงานด้านการป้องกันการเผาป่าระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา พร้อมหาแนวทางจัดตั้งศูนย์ Hotline ป้องกันการเผาป่า โดยเร่งรัด ทส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมไทยแลนด์

27 กุมภาพันธ์ 2567

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.20 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการจัดตั้งคณะทำงานด้านการป้องกันการเผาป่าระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา ว่าในช่วง 3 - 4 อาทิตย์ที่ผ่านมา จุดความร้อน (Hot Spot) ทั้งหลายเกิดขึ้นที่กัมพูชาค่อนข้างมาก ซึ่งกระทรวงต่างประเทศได้รายงานถึงความพร้อมของรัฐบาลกัมพูชาในการส่งทีมงานมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ Hotline เพื่อป้องกันการเผาป่า ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมไทยแลนด์เพื่อประสานงานกับรัฐบาลกัมพูชา โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการร่วมกันอย่างเป็นทางการ แต่ระหว่าง 2 - 3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องและมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป

โปรดเลือก