​นายกฯ ติดตามสภาพปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย-วิธีการแก้ไขด้วยการปรับปรุงพนังกั้นน้ำบ้านสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง กำชับกรมชลประทาน จังหวัด ท้องถิ่น เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา

16 มีนาคม 2566

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสภาพปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยและวิธีการแก้ไขด้วยการปรับปรุงพนังกั้นน้ำบ้านสองแพรก โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังสภาพปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่และวิธีการแก้ไขด้วยการปรับปรุงพนังกั้นน้ำบ้านสองแพรกจากผู้อำนวยการกรมชลประทานที่ 14 โดยคลองลำเลียงแพรกซ้ายมีสภาพลำน้ำคดเคี้ยวไปมา ความกว้างลำน้ำแคบมีท้องน้ำลาดชันสูง ตลิ่งคลองทั้งสองฝั่งค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะบริเวณผ่านชุมชน บริเวณต้นน้ำมีลำน้ำสาขาหลายสายไหลลงสู่คลองลำเลียงแพรกซ้าย ทำให้มีพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่ เมื่อเกิดฝนตกหนักต้นน้ำจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลบ่าลงมาเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณโรงเรียนบ้านสองแพรก ทำให้เกิดน้ำท่วม และส่งผลกระทบให้ตลิ่ง คลองและที่ดินของประชาชนถูกกระแสน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหาย ประกอบกับปากคลองลำเลียงมีความตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำกระบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาในคลองลำเลียง ทำให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสองแพรก น้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งคลองแพรกซ้ายเข้าท่วมชุมชนเป็นวงกว้าง ส่งผลให้บ้านเรือน ทรัพย์สินและที่ดินของประชาชนได้รับความเสียหาย ทางกรมชลประทานจึงได้วางแนวทางแก้ไขด้วยแผนงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งในคลองลำเลียงแพรกซ้าย คลองลำเลียงแพรกขวา และคลองลำเลียง จำนวน 5 โครงการ โดยมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ของตำบลลำเลียงได้กว่า 140 ครัวเรือน และประชาชนอีกกว่า 560 คน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทาน จังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมศึกษาถึงปัญหา หาแนวทางแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยเร็ว

นากยรัฐมนตรีกล่าวดีใจที่ได้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดระนองอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ที่มาพบทุกคนไม่ได้มาเพื่อต้องการอะไรจากทุกคน แต่มาติดตามดูว่ามีสิ่งใด โครงการใดที่ยังติดค้างอยู่ ซึ่งได้รับทราบว่าพื้นที่ตรงนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมจึงต้องมาเห็นด้วยตัวเองเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้ ทุกอย่างรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ปัญหาของประเทศมีมากมาย หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลทยอยแก้ไขปัญหาตั้งแต่ ปัญหาขนาดใหญ่ ปัญหาขนาดกลาง จนถึงปัญหาขนาดเล็ก เมื่อปัญหาขนาดใหญ่และขนาดกลางแก้ไขแล้ว ต่อมาก็ต้องแก้ไขปัญหาขนาดเล็กต่อ ซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีจะรับเรื่องไว้และจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ แต่ต้องดูวิธีการว่าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร เพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายการทำงานของรัฐบาล แต่ยันยืนว่าจะดูแล เพราะพื้นที่นี้โดนน้ำท่วมซ้ำทุกปีก็ต้องหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธสินค้า OTOP ของอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งประกอบด้วย สินค้าจักสาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เมล็ดกาแฟ เป็นต้น และเดินพบปะพูดคุย พร้อมถ่ายภาพกับประชาชนที่มารอต้อนรับ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีแนะว่าวันนี้ประเทศของเรามีความอุดมสมบูรณ์ของสินค้าทางการเกษตรที่แข็งแกร่ง แต่ว่าเราต้องเพิ่มคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดโลกหรือตลาดกลาง เพราะขณะนี้การแข่งขันในตลาดมีมากขึ้น ดังนั้น การส่งออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ จะมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า การใช้สารเคมี พื้นที่เพาะปลูกว่ามาจากพื้นที่ไหน เป็นพื้นที่ป่าหรือพื้นที่บุกรุก วันนี้ทั้งโลกมีความต้องการอาหารมากขึ้น ซึ่งไทยมีความพร้อมในเรื่องนี้ ถ้าสินค้าเราไม่มีคุณภาพ ก็จะทำให้เราสูญเสียรายได้รวมถึงพื้นที่ตลาดนั้นไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินตรวจบริเวณพนังกั้นน้ำบ้านสองแพรก โดยนายกรัฐมนตรีแนะนำว่าการก่อสร้างพนังกั้นน้ำนั้นดี แต่ว่าจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม คิดหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้หมดไป เช่น สร้างฝายเพื่อชะลอน้ำ หรือสร้างอ่างเก็บน้ำหากเป็นไปได้ ขอให้ทุกหน่วยงานมองความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วเราจะผ่านมันไปได้ ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากบริเวณพนังกั้นน้ำบ้านสองแพรก ไปยังลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมือง จังหวัดระนอง ต่อไป

โปรดเลือก