ที่ปรึกษา นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4301
E-mail : nantawan.chu@thaigov.go.th


 นายปสันน์ เทพรักษ์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-6526
E-mail : pasan.tep@thaigov.go.th


  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4310
E-mail : teerawut.kll@thaigov.go.th


  ว่าง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ