ข่าวทำเนียบรัฐบาล

ข่าว สลน.

วีดิทัศน์


E-Book
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ตุลาคม 2566 (27/11/2566)  

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 9/2567 ซื้อยางรถยนต์ชนิดพิเศษ (กันกระสุน) จำนวน 8 เส้น พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ Mercedes Benz รุ่น S600 จำนวน 2 คัน (27/11/2566)  

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัททีปรึกษา สัญญาเลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (24/11/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 17 อาคาร ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/11/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (spm.thaigov.go.th) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/11/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (spm.thaigov.go.th) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/11/2566)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (21/11/2566)

กันยายน 2566 (02/10/2566)

สิงหาคม 2566 (19/09/2566)

กรกฎาคม 2566 (22/08/2566)

มิถุนายน 2566 (04/07/2566)

พฤษภาคม 2566 (17/06/2566)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 17 อาคาร ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567) (27/10/2566)

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร บริเวณทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก (27/10/2566)

การเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (03/10/2566)

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร บริเวณทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566) (02/10/2566)

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 17 อาคาร ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) (02/10/2566)

จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (02/10/2566)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (29/11/2566)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (29/11/2566)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (04/07/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (27/06/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (12/05/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (28/04/2566)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานโครงกาารอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหัวข้อ ปรับฐานความคิดชีวิตเปลี่ยน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะทำงานศึกษาและเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี (ฌปก.นร.) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Video Teleconference ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (19/04/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (02/09/2564)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (25/03/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการและแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) กรณีบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการหรือจัดกิจกรรมในทำเนียบรัฐบาล (18/02/2564)

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 (17/11/2563)

คำแปล พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 (17/11/2563)

ดูทั้งหมด