ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดงานเลี้ยงอาหารละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1444 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำเก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 44 x 60 x 94 ซม. พร้อมตราสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 540 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/03/2566)

ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำเก้าอี้อเนกประสงค์ ชนาด 44 x 60 x 94 ซม. พร้อมตราสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 540 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/03/2566)

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ 12/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (09/03/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ ส.ว. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (08/03/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 252 รายการ (07/03/2566)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2566 (14/03/2566)

มกราคม 2566 (20/02/2566)

ธันวาคม 2565 (05/01/2566)

พฤศจิกายน 2565 (23/12/2565)

ตุลาคม 2565 (23/12/2565)

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (25/10/2565)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างจัดงานเลี้ยงอาหารละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1444 จำนวน 1 งาน (14/03/2566)

จ้างทำเก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 44 x 60x 94 ซม. พร้อมตราสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 540 ตัว (09/03/2566)

ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (Data Center) จำนวน 1 งาน (17/02/2566)

ซื้อระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง สลน. (Central Data Base Management Platform) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (06/02/2566)

จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว. จำนวน 1 ระบบ (03/02/2566)

จ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณของ สลน. จำนวน 1 ระบบ (14/12/2565)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (23/03/2566)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (14/03/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(คนพิการ)ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (09/03/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (09/03/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (20/02/2566)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (01/02/2566)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานโครงกาารอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหัวข้อ ปรับฐานความคิดชีวิตเปลี่ยน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะทำงานศึกษาและเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี (ฌปก.นร.) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Video Teleconference ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (02/09/2564)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (25/03/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการและแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) กรณีบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการหรือจัดกิจกรรมในทำเนียบรัฐบาล (18/02/2564)

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 (17/11/2563)

คำแปล พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 (17/11/2563)

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 (update ล่าสุด) (17/11/2563)

ดูทั้งหมด