ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และการประชุม อ.ก.พ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สลน. ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สลน. ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1

   

 
 • วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ระบบ กปม. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา13.30 น. นายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบติดตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา13.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือระบบติดตามของ กปม. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา11.00 น. นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานรับมอบชุดของขวัญวันเด็ก จากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1