ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขายทอดตลาดศาลาแปดเหลี่ยมบริเวณลานน้ำพุหน้าอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อาคาร 44) และศาลาแปดเหลี่ยมบริเวณข้างลานจอดรถยนต์ด้านหน้า ตึกแดง 1 พร้อมรื้อถอน (21/01/2562)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่นที่เสื่อมสภาพ จำนวน 538 รายการ (21/01/2562)  

(ร่าง) ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพห้องผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/01/2562)

สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 จ้างทำงานเหรียญที่ระลึกสลักตราสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมกล่อง จำนวน 2,000 ชุด (08/01/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/01/2562)

สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน สัญญาเลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จ้างบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ.(เดิม) (21/12/2561)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (17/01/2562)

เดือน กันยายน 2561 (04/10/2561)

เดือน สิงหาคม 2561 (04/10/2561)

เดือน กรกฎาคม 2561 (19/09/2561)

เดือน มิถุนายน 2561 (23/08/2561)

เดือน พฤษภาคม 2561 (02/08/2561)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการพัฒนาเพิ่มระบบประสิทธิภาพห้องผลิตรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ 1 ระบบ (16/01/2562)

การจัดซื้อยางชนิดพิเศษ จำนวน 16 เส้น (19/12/2561)

จ้างทำเหรียญที่ระลึกพร้อมกล่อง จำนวน 2,000 ชุด (29/11/2561)

จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ (20/11/2561)

การเช่ารถยนต์ จำนวน 8 คัน (05/11/2561)

เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง (24/10/2561)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (21/01/2562)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (07/01/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/12/2561)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (24/12/2561)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ สลน. (14/12/2561)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (27/11/2561)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาอาคารสถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1) 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมประเมินผลการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1) 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้อง 2503 ตึกบัญชาการ 2 

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาคำของบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้อง 2503 ตึกบัญชาการ 2 

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนมอบประกาศเกียติคุณ แก่หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 

วันพุธที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวิสุนี บุนนาค รอง ลธน.บ. เป็นประธานการอบรมการบำรุงรักษาระบบโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ รวมพื้นที่อาคาร ๑ สำนักงาน กพ. (เดิม) ระยะที่ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกแดง 1

อ่านทั้งหมด