ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559
อ่านทั้งหมด..  
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th
อ่านทั้งหมด..  
        ประกาศรับสมัครบุคลากร
อ่านทั้งหมด..  
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559
อ่านทั้งหมด..  
Name
Password