ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด..  
    ข้อมูลการบริการของสำนักพิธีการและเลขานุการ
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
อ่านทั้งหมด..  
    ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับข้าราชการการเมือง
อ่านทั้งหมด..  
        ประกาศรับสมัครบุคลากร
อ่านทั้งหมด..  
    เยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล
 คณะเยี่ยมชมจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (11/11/2013)
     วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้นายสุรพล  บานชื่น ผอ.กลุ่มอำนวยการรักษาความปลอดภัย ได้กล่าวการต้อนรับ  อ่านต่อ..

 คณะเยี่ยมชมจากเยาวชนนักศึกษาอาเซียนแห่งประเทศไทย (11/11/2013)
     วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาอาเซียนแห่งประเทศไทย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้นางสาวดวงสุดา  ศรียงค์ ผอ.สำนักการต่างประเทศ ได้กล่าวการต้อนรับ  อ่านต่อ..

 คณะองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (25/10/56) (29/10/2013)
     วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ให้การต้อนรับคณะองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ นายสุรพล  สันตยานนท์ ได้ทำการกล่าวตอนรับคณะเยี่ยมขมฯ  อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด..  
Name
Password
 

lrctlogo

    ตารางกิจกรรมเยี่ยมชมทำเนียบ