ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่องผลงานที่ชนะการประกวดสื่อสารคดีในโครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่องผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559
อ่านทั้งหมด..  
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th
อ่านทั้งหมด..  
        ประกาศรับสมัครบุคลากร
อ่านทั้งหมด..  
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
อ่านทั้งหมด..  
Name
Password