ประกาศรับสมัครบุคลากร
อ่านทั้งหมด..  
    ประชาสัมพันธ์ : สลน.
   "สำนักสถานที่และรักษาความปลอดภัยจัดรถยนต์รับรองนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชาจีน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนายกรัฐมนตรีสังคมนิยมเวียดนาม
ในฐานะแขกรัฐบาลระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2557 พร้อมพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติหน้าที่
จำนวน 22 คน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามวัน และเวลาดังกล่าว การบริการด่วนอาจล่าช้า
โปรดประสานการใช้บริการล่วงหน้าด้วย"
    ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557
อ่านทั้งหมด..  
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
อ่านทั้งหมด..  
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
อ่านทั้งหมด..  
        ประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Name
Password