ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
อ่านทั้งหมด..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด..  
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th
อ่านทั้งหมด..  
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th
อ่านทั้งหมด..  
        ประกาศรับสมัครบุคลากร
อ่านทั้งหมด..  
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด..  
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อ่านทั้งหมด..  
    ประกาศ รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS
อ่านทั้งหมด..  
ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สลน. โดยสามารถแจ้งได้ที่
1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) โดยตรงที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2. ทางไปรษณีย์ ถึง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300
3. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2288-4000 ต่อ 4676
Name
Password
 
Thailand SDGs Forum 2017#3 : “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชู 3 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ฟื้นสมดุลประเทศ พร้อมปักหมุดไทยบนแผนที่ SDGs ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
<